Hürriyet

Tüketici Hukuku


Tüketici Davaları - Tüketici Hukuku Avukatı Arif Baltacı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Yukarıda sıralanan hususlarda oluşabilecek ihtilaflarda tüketici, şikâyete konu ürünün bedelinin miktarına göre Tüketici Hakem Heyetlerine şikâyette bulunabileceği gibi ürünün bedelinin miktarına göre yine Tüketici Mahkemelerinde dava açma yoluna gidebilir.
Tüm bu süreçte doğru ve zamanında müdahale çok önemlidir. Ofisimiz tüketici hukukundaki tecrübeleri ile müvekkillerine doğru ve zamanında müdahalelerde yardımcı olmaktadır.

TÜKETİCİYE KARŞI SATIŞ KİMLER SORUMLUDUR?
Öncelikle unutmamalısınız ki Kamu Tüzel Kişileri, Ticari ve Mesleki Faaliyet olarak tüketiciye hizmet sunan tüzel yada gerçek kişiler tüketiciye karşı yaptıkları satış ve sundukları hizmetler dolayısıyla tüketiciye karşı sorumludur.

AYIPLI MAL NE DEMEKTİR?
 Tüketici olarak satın aldığınız mal ve hizmetin;
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen veya satıcı tarafından vaat edilen, standardında bildirilen nitelik  veya miktarına uygun olmaması durumudur. Kullanım amacı bakımından değerini veya beklenilen faydayı azaltan veya tamamen ortadan kaldıran eksikliklerde malın ayıplı mal olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurur.
Açık Ayıp Taşıyan bir mal aldığınızda malın size teslim tarihinde veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde satıcıya durumu bildirmeniz gerekmektedir. Gizli Ayıp Taşıyan bir mal veya hizmet aldığınızda söz konusu malın teslim tarihinden itibaren veya hizmetin verildiği andan itibaren en fazla 2 yıl içinde malı satın aldığınız kişiye karşı haklarınızı kullanma şansınız vardır. Eğer mal taşınmaz ise bu süre maksimum 5 yıldır. 
Satın aldığınız malda ayıp çıkması halinde tüketici olarak çeşitli haklara sahipsiniz. Kanunda seçimlik olarak bildirilen bu haklar ise;

-Bedel iadesini isteme
-Malın ayıpsızı ile değiştirilmesi
-Ayıp bedelinin mal değerinden indirilmesi
-Malın ücretsiz olarak onarılmasıdır.


Hakim 

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1. Tanıma ve Tenfiz Davası
 2. Tapu İptali ve Tescil Davası
 3. Tapu İptali ve Tescil Davası (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle)
 4. Tazminat Davası
 5. Tazminat Davası (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklı)
 6. Tespit Davası
 7. Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesi Davası
 8. Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış Davası
 9. Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı Davası
 10. Tüketici Tarafından Açılan Abonelik Sözleşmesi Davası
 11. Tüketici Tarafından Açılan İtirazın İptali
 12. Tüketici Tarafından Açılan Menfi Tespit
 13. Tüketici Tarafından Açılan Paket Tur Sözleşmesi
 14. Tüketici Tarafından Açılan Sözleşmenin Uyarlanması
 15. Tüketici Tarafından Açılan Tüketici Kredisi Davası
 16. Tüketici Tarafından Açılan Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
 17. Tüketici Koruma Kanunundan Kaynaklanan Hizmetin Ayıplı Olması Davası
 18. Tüketici Koruma Kanunundan Kaynaklanan Malın Ayıplı Olması Davası
 19. Üretim ve Satışın Durdurulması Davası
 20. Malın Toplatılması Davası
 21. Yargılamanın Yenilenmesi Davası
 22. 3.Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası